top of page

RUT Avdrag

Den följande texten är ett utdrag från Skatteverket. För att läsa mer om RUT arbete följa länken.

-Krav för rutavdrag:
Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står, se Krav på din bostad.


-Rutavdrag ges för:

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter

 • klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar

 • beskärning och fällning av träd

 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter

 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar

 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten

 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten

 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.
   

-Inget avdrag ges för:

 • asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot)

 • bortforsling av trädgårdsavfall

 • nedplockning av frukt från träd

 • installation, service och reparation av gräsklippare

 • skadedjursbekämpning

 • plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort

 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign

 • kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare

 • arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

 

bottom of page