top of page

Träd- & skogstjänster

Vi erbjuder trädfällning, trädbeskärning, stubbfräsning, & bortforsling av ris / stockar. Vi kan även ta hand om stormfällda träd / skog & kapa stockarna efter ert behov. När det gäller trädfällning erbjuder vi även sektionsfällning som behövs om ett träd står illa till och därför inte kan fällas från backen. I så fall fäller vi trädet bit för bit med hjälp av en skylift. För några tjänster tar vi tim-, styck-, eller storlekspris (se listan nedan). För träd som går att fälla från marken är det enkelt att sätta ett pris & när det gäller flera träd erbjuder vi ett mängd pris. För träd som står illa till behöver vi att kolla läget innan prissättning. Se prislistan nedan (inkl. moms).

Kontakta oss för en gratis konsultation.  

Prissättnings faktorer

Trädstorlek

Trädets storlek spelar en stor roll i prissättning. 

Riskläge

Var trädet står är en stor faktor. Om trädet står nära huset, en väg, elledningar, mm då krävs det sektionsfällning. Priset kan dra iväg på grund av maskinkostnaden, ökad risk för arbetaren & den längre arbetstiden som behövs.

Sektionsfällning

Sektionsfällning är ofta lite dyrare. Det beror också vart trädet står, t.ex. om det står nära hus, ledningar, vägar, mm. Vi måste se trädet för att avgöra om vi behöver att sektionsfälla.

prislista

Tjänst

Trädfällning(från marken)

Trädbeskärning

Stubbfräsning

Utkörning med fyrhjuling

Hoppsamling av trädavfall

Röjning

Sektionsfällning

Stormfällda träd / skog

Pris

fr. 1500 st. 

fr. 640 / tim.

fr. 1200

750 / tim.

640 / tim.

550 / tim.

Offert

Offert

RUT 50%

från 750

från 320

600

ej RUT

320

275

RUT

RUT

Anchor 1

Övriga & Tillkommande Kostnader

Kostnad/Avigift

Reseersättning
Pappersfaktura avgift
Inställelseavgift
Tippavgifter

 

*Alla priser är inklusive moms

Pris            

6.5 kr per km
30kr 
150kr

Per jobb 
 

bottom of page